ODRŽAN 61. SVETSKI KOGRES IPA NA NOVOM ZELANDU

U periodu od 4. do 9. oktobra 2016. godine na Novom Zelandu, održan je 61. Kongres Internacionalne policijske asocijacije (IPA). U skladu sa protokolom učešće na kongresu su uzeli delegati svih država članica, a Sekciju Srbija je predstavljao Bojan Marković, IEC delegat.

U izveštajima PEB-a IPA, Sekcija Srbija je pohvaljena za svoje aktivnosti, koje je uspešno realizovala u skladu sa ciljevima i zadacima IPA, kao i za mentorstvo nad Sekcijom u osnivanju – Albanijom.

Delegat Sekcije, Bojan Marković je imao niz sastanaka sa članovima PEB-a na kojima ih je upoznao o dosadašnjem radu i planovima novog rukovodstva, podršci IPA Srbije od strane ministra policije i najvišeg rukovodstva Ministarstva, projektima, otvaranju IPA kuće i dr.