ODRŽAN 4. BALKANSKO – JADRANSKI SASTANAK U BUGARSKOJ

U periodu od 30. avgusta do 2. septembra, u organizaciji IPA Sekcije Bugarska, u mestu Plovdiv, održan je “4th IPA BALKAN – ADRIATIC MEETING“, kome su, pored zemlje domaćina, prisustvovali potpredsednica svetske IPA g-đa Gal Sharon i delegati IPA Sekcija Izrael, Kipar, Grčka, BJR Makedonija, Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Rumunija i Srbija. Tema sastanka bila je „Kulturno nasleđe Balkana kao značajan deo evropske i svetske civilizacije“, a predstavnik Nacionalne Sekcije IPA Srbije bio je Ivica Stojilković, policijski službenik PU Vranje i član IPA Regije Vranje.

Konferenciju su otvorili glavni policijski inspektor Angel Papazov šef sektora kulture i istorijskih vrednosti, direktor policije za oblast oko Plovdiva i predsednik IPA Sekcije Bugarske Ognjen Bogoev, koji su gostima poželeli dobrodošlicu, a potom im se obratila Marina Kirova – Dineva, ekspert u Bugarskom Ministarstvu kulture, koja je istakla da je za kulturnu prestonicu Evrope za 2019. godinu izabran upravo grad Plovdiv.

Tokom sastanka razmatrana su pitanja od zajedničkog interesa, razmenjena su iskustva i istaknute znamenitosti kulturnog nasleđa država učesnica, a potpredsednica svetske IPA g-đa Gal Sharon pozvala je sve prisutne da budu dosledni i da nastave da unapređuju međusobnu saradnju u duhu IPA motoa „Servo per Amikeco“. U skladu sa navedenim, pored oficijalnog dela, obavljen je niz konstruktivnih razgovora među predstavnicima IPA sekcija.

Imajući u vidu temu sastanka, za učesnike je organizovan obilazak Arheološkog muzeja u Plovdivu i upoznavanje sa arhitekturom i istorijom nastanka starog dela grada, nakon čega je u nastavnom centru za obuku izvedena pokazna vežba specijalnih jedinica policije u razbijanju demonstracija, narušavanju javnog reda i mira u većem obimu, lišavanju slobode lica koja se nalaze u vozilu i u pokretu, kao i vežba specijalno obučenih službenih pasa u pronalaženju sakrivene droge i eksplozivnih sredstava.

Share this Post