NS IPA Srbije potpisala Sporazum sa Kriminalističko – policijskim Univerzitetom

Dana 10.9.2020. godine, Nacionalna Sekcija Internacionalna Policijska Asocijacija Srbija i Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu, potpisali suSporazum o naučno-stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji“.

 Potpisnici jednog ovako važnog dokumenta, rektor KPU prof. dr Dane Subošić i prof. dr Nebojša Pantelić, predsednik NS IPA Srbije, istakli su njegov značaj u pogledu obostranih profesionalnih potreba i interesa i uspostavljanja međusobne saradnje u naučno-stručnoj i poslovno tehničkoj saradnji.

Prof. dr Nebojša Pantelić je u srdačom razgovoru posebno istakao lično zadovoljstvo da je kao pitomac prve klase Policijske akademije (1993/1997), imao tu čast da kao prvi među jednakima ispred NS IPA Srbije, potpiše ovaj sporazum sa „svojom kućom“ na kojoj je stekao potrebna znanja i veštine za rad u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Takođe, predsednik prof. dr Nebojša Pantelić i 2. potpredsednik Perica Milovanović upoznali su rektora prof. dr Daneta Subošića sa aktivnostima NS IPA Srbije, kao i sa njenim uspesima i doprinosima na promociji i podizanju ugleda Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova na domaćem i međunarodnom planu.

Rektor prof. dr Dane Subošić je istakao da je upoznat sa radom IPA i tom prilikom istakao svoje zadovoljstvo potpisivanjem ovakvog sporazuma, istovremeno  pohvalivši aktivnosti NS IPA Srbije i poželevši joj dalji uspeh u radu.

Od strane domaćina, gostu je uručena zlatna plaketa NS IPA Srbije, a na poklon je dobijena monografija „90 godina visokog policijskog obrazovanja u Srbiji“.