NOVA IPA KUĆA SEKCIJE SRBIJA

Predsednik IPA Srbije dr Nebojša Pantelić obišao je radove na objektu koji će biti nova IPA kuća i tom prilikom, održao radni sastanak sa rukovodstvom i članovima Izvršnog saveta Regije Subotica, kao i predsednicima podregija.

Prilikom podnošenja izveštaja, Aleksandar Rajinović, predsednik Regije Subotica je predsednika Sekcije upoznao sa planiranim aktivnostima koje su uspešno realizovane u prethodnom periodu, kao i sa preostalim aktivnostima koje će biti završnica adaptacije i opremanja IPA kuće na Paliću. Ostali članovi IS i predsednici podregija su podneli izveštaje iz delokruga svoje nadležnosti.

Predsednik Sekcije je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim radom i pohvalio sve učesnike u projektu koji su dali značajan doprinos da se adaptira i opremi jedan veoma značajan objekat koji će koristiti članstvo IPA, a sa kojim će se Sekcija Srbija ponositi u svetu.

Dogovoreno je da se ubrzaju završni sitni radovi i opremanje objekta, kako bi otvaranje IPA kuće bilo krajem meseca novembra.