NASTAVAK USPEŠNE SARADNJE SA SEKTOROM ZA VANREDNE SITUACIJE

Predsednik IPA Srbije dr Nebojša Pantelić održao je sastanak sa gospodinom Predragom Marićem, pomoćnikom ministra unutrašnjih poslova i Lukom Čaušićem, šefom Kabineta pomoćnika ministra.

Tom prilikom, predsednik je upoznao pomoćnika ministra sa dosadašnjim aktivnostima IPA Sekcije Srbija na domaćem i međunarodnom planu, kao i sa zajedničkim aktivnostima koje je IPA organizovala sa pripadnicima Uprave za vanredne situacije u Beogradu za decu i građane, koji su doprineli podizanju ugleda MUP-a i Sektora za vanredne situacije u javnosti.

Pomoćnik ministra je pohvalio dosadašnji rad i aktivnosti IPA Srbije i dao punu podršku njenom budućem radu. Na sastanku je dogovorena poseta Centra za vanredne situacije u Nišu, kao i organizovanje raznih seminara za potrebe MUP-a Republike Srbije.