Karneval brodova

Dana 29.08.2015 godine održana je manifestacija Beogradski karneval brodova na Dunavu. Pripadnici Internacionalne Policijske Asocijacije (IPA) pokazali su i ovog puta posvećenost i predanost pre svega svojoj državi, Ministarsvu untrašnjih poslova i radu sa zajednicom.

Na brodu Zlatno Srce koji je bio okićen sa 67 zastava dražava članica Internacionalne Policijske Asocijacije. Na ovaj način je prikazan spoj tradicionalnog i modernog. Briga on najmlađima kao i gajenje pravih vrednosti na unapredjenju zajednice kroz promociju zdravog života ogledala se kroz sportske aktivnosti. Po završetku svečanosti dodeljena je nagrada i pehar rukovodstvu IPA SEKCIJE SRBIJA.

« od 8 »