IS IPA Regije Zaječar u kancelariji NS IPA Srbije

Dana 10.04.2019. godine, članovi IS IPA Regije Zaječar, predsednik, Pešić Aleksandar i sekretar, Dejan Mitić, posetili su sa kolegama iz PU Bor, kancelariju NS IPA Srbije, gde su primljeni od strane predsednika NS IPA Srbije, Prof Dr Pantelić Nebojše, kojom prilikom je nakon obilaska kancelaraije i upoznavanja kolega sa iz PU Bor sa aktivnostima IPA, održan kraći sastanak, u cilju dogovora oko daljih aktivnosti IPA Regije Zaječar, omasovljenju članstva, kao i upoznavanju predsednika NS IPA Srbije sa dosadašnjim aktivnostima od početka godine, vezano za održane izbore u okviru Regije, posetama članova IPA Sekcije Rumunije IPA Regiji Zaječar i drugo, u čemu je u potpunosti data podrška predsednika NS IPA Srbije u daljem radu Regiji Zaječar.

Share / Podeli