IPA SEKCIJA SRBIJA PODRŽALA MANIFESTACIJU „SAJAM BEZBEDNOSTI I PREVENCIJE“

Internacionalna Policijska Asocijacija – Sekcija Srbija je dana 29.11.2016. godine, učestvovala na „Sajmu bezbednosti i prevencije“ u Vrbasu. Manifestacija je održana sa ciljem da se građanima približi rad i funkcionisanje bezbednosnih činilaca i poboljša nivo bezbednosti u zajednici. Na sajmu su učestvovali pripadnici raznih policijskih jedinica, a sajam je bio predviđen za učenike šestog, sedmog i osmog razreda.

Predstavnici Internacionalne Policijske Asocijacije su kroz razgovor sa manjim grupama učenika, radi kvalitetnije edukacije, pojasnili određene elemente bezbednosne kulture, potrebu za obazrivošću kako na ulici, tako i u saobraćaju, o načinima odbrane i prevencije. Takođe, ukratko su predstavljeni brojni projekti koje je IPA realizovala, na temu bezbednosti i prevencije, koji su izazvali veliku zainteresovanost.

Predstavnici IPA su se upoznali sa ostalim učesnicima na sajmu, uspostavili nova prijateljstva i slikali se kako sa učesnicima sajma tako i sa zainteresovanim posetiocima. Pored Internacionalne Policijske Asocijacije, na sajmu su učestvovali i Specijalna Antiteroristička Jedinica, Žandarmerija, Interventna Policija, Sektor za Vanredne Situacije, Saobraćajna Policija, Agencija za bezbednost saobraćaja, Dom Zdravlja Vrbas, Grupa za maloletničku delikvenciju – PU Novi Sad, Fondacija „Tijane Jurić“ i drugi.

Manifestacija je uspešno završena, sa brojnim zadovoljnim posetiocima, i ostvarenim ciljem približavanja rada policije građanima i učenicima osnovnih škola.
IPA Sekcija Srbija je još jednom pokazala da je u službi građana.