INTERNATIONAL FRAUD AWERENESS WEEK

U organizaciji i pod pokroviteljstvom Nacionalne Sekcije Internacionalne Policijske Asocijacije Srbije u Privrednoj komori u Beogradu, dana 15.11.2018. godine, održana je panel diskusija u vezi sa prevencijom pranja novca koji može biti zloupotrebljen za finansiranje terorizma i ostalih prevara u poslovanju.
U celom svetu se u nedelji od 11-17. novembra 2018. godine, održava INTERNATIONAL FRAUD AWERENESS WEEK, a na inicijativu ACFE. Eksperti iz Srbije koji poseduju ovaj renomirani CFE sertifikat takođe su prisustvovali i aktivno učestovali u panel diskusiji.
Na skupu smo imali priliku da čujemo stavove i iskustva predstavnika ambasada SAD i Austrije, kao i učesnika zaposlenih u Ministarstvima finansija, Pravde, da čujemo mišljenja eksperata iz redova javnih tužioca, advokata, Komore ovlašćenih revizora, profesora i profesionalaca koji se aktivno bave suzbijanjem pranja novca, finansiranja terorizma i ostalim prevarnim radnjama.
Veliku pažnju stručne javnosti privuklo je izlaganje Oficira za vezu SMUP Republike Austrije Guenther Bechtloff-a o najnovijim izmenama u njihovom zakonodavstvu u pogledu prevencije pranja novca. Državni tužilac SAD Ameet Kabrawala izneo je iskustva SAD u pogledu borbe protiv pranja novca i ukazao na zakone koji su uvedeni kako bi se sprečile prevare u poslovanju, korupcija finansiranje terorizma i pranje novca.
Renomirani domaći eksperti preneli su iskustva iz Srbije i najpre ukazali na to gde se Srbija danas nalazi u pogledu prevencije pranja novca i prevara u poslovanju. Na skupu su se mogle čuti brojne mogućnosti koje prepoznaje i pruža naše zakonodavstvo, koliko smo usklađeni za zakonima EU, ali i ostalih zemalja, kao i stručna javnost koja uključuje eksternu i internu reviziju, pravosuđe i advokaturu, poreski sektor i struku koja se svakodnevno susreće sa problemom pranja novca.
Na brojna pitanja koja su se otvorila tokom diskusije, panelisti su aktivno naizmenično učestvovali u odgovorima i svaki sa aspekta svoje ekspertize dao odgovor sa svog stanovišta.
Na kraju su doneseni zaključci da se sprečavanje pranja novca, finansiranje terorizma i ostalih prevarnih radnji mora držati pod kontrolom svih aktera koji mogu uticati da se ovaj međunarodno rasprostranjeni problem reši. Istaknuta je permanentna potreba za dodatnom edukacijom na svim nivoima jer se svakodnevno pronalaze novi načini da se zaobidje sistem, napravi prevara i stvori ogromna šteta kako privredi tako i državama koje se sa ovim problemom susreću.
Panel diskusija PREVENCIJA ILI DETEKCIJA Ameet Kabrawala – Ambasada SAD, Ministarstvo pravde, Državni tužilac; Mr Vladimir Hrle – advokat, Član Upravnog odbora evropske krivične komore; Boško Vidaković – Generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora; prof. dr Zoran Vasić – Ministarstvo finansija, Koordinator za drugostepene upravne poslove; prof. dr Darko Trifunović – Centar za nacionalnu i međunarodnu bezbednost; Marija Radovanović – Predsednik radne grupe za prevenciju prevara u Udruženju banaka Srbije i potpredsednik „Fraud foruma“ u Privrednoj komori Srbije; prof. dr Dragan Milić – Ministarstvo pravde, Direkcija za oduzetu imovinu, zadužen za nadzor nad poslovanjem u ime Direkcije; Posebni savetnik Ministra poljoprivrede.

Share this Post