DONACIJA RAČUNARSKE OPREME SEKTORU ZA VANREDNE SITUACIJE

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije  Milosav Miličković prisustvovao je dana 10.07.2017. godine, primopredaji lap – top računara i štampača koje je Sektoru za vanredne situacije donirala Internacionalna policijska asocijacija (IPA) – Sekcija Srbija.

Donacija, koju čini 25 lap-top računara i 5 štampača,  osiguraće bolju efektivnost, efikasnost i ekspeditivnost u izdavanju akata iz nadležnosti Sektora za vanredne situacije u Objedinjenoj elektronskoj proceduri u skladu sa standardima EU. Takođe, ova računarska oprema biće od značaja u postupku tehničkog prijema objekata sa aspekta zaštite od požara.

Doniranu opremu pomoćniku ministra i načelniku Sektora za vanredne situacije Predragu Mariću, predao je prof. dr Nebojša Pantelić, predsednik IPA Sekcije Srbija, koji je tom prilikom istakao da će „IPA Sekcija Srbija, kao i uvek do sada što je, i u narednom periodu sve svoje kapacitete staviti u funkciju Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova“…