Delegacija NS IPA Srbije u Crnoj Gori

Dana 05.06.2021. godine u organizaciji IPA Sekcije Crna Gora u Čanju, održana je međunarodna konferencija na temu „Policija i pandemija Kovid 19“. Učešće u radu, pored prestavnika IPA Sekcija Poljske, Rumunije, Severne Makedonije, BiH, Rusije i Sekcije u osnivanju Albanije, uzela je i delegacija NS IPA Sekcije Srbije, koju je predvodio Aleksandar Barić – član upravnog odbora NS IPA Srbije.
Svaka delegacije je imala kratko izlaganje na zadatu temu, prezentirajući način rada i postupanja kroz oblik policijske profesije i projekta policije u lokalnoj zajednici protiv svetske pandemije. Razmenjena su iskustva i problemi u radu sa kojima su se susretali tokom proteklog perioda. Svetski moto IPA „Služba kroz prijateljstvo“ i u teškim trenucima se pokazala u najboljem svetlu kroz razne oblike donacija zaštitne opreme svim policijskim službenicima bez obzira na pol, veru i pripadnost.
Predstavnik NS IPA Sekcije Srbije je u svom kratkom izlaganju predočio iskustva u Republici Srbiji u borbi protiv pandemije, trenutnu epidemilošku situaciju, velike donacije u vakcinama zemljama u okruženju, veliki broj vakcinisanog stanovništva i dr.
Takođe, istaknuto je i formiranje Kluba dama NS IPA Srbije, jedinstvenog u svetu u svom postojanju u velikoj IPA porodici, te je tom prilikom, upućen poziv svim damama iz Sekcija u okruženju za učlanjenje u isti jer IPA ne poznaje granice.
Zahvalili bismo se ovom prilikom IPA Sekciji Crne Gore, kojoj je NS IPA Srbija bila mentor za ulazak u najveću policijsku porodicu IPA na odličnoj organizaciji međunarodnog seminara i poželeli bismo puno uspeha u daljem radu i saradnji dveju IPA Sekcija.