Bečić razgovarao sa predsednikom NS IPA Srbije

Mr Igor Bečić predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti sastao se dana 24.04.2019. godine, sa Prof Dr Nebojšom Pantelićem, predsednikom NS IPA Srbije.

Mr Igor Bečić je pohvalio rad Internacionalne policijske asocijacije koja okuplja preko 800 hiljada članova policijske asocijacije širom sveta i istakao da je u poslednjih deset godina ova asocijacija značajno doprinela razvoju međunarodne policijske saradnje o čemu svedoče zlatne medalje i plakete koje su dodeljene u poslednje četiri godine.

Predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti mr Igor Bečić uručio je prof dr. Nebojši Panteliću plaketu Odbora za kontrolu službi bezbednosti koja je dodeljena IPA Srbije za doprinos jačanju kapaciteta i civilne kontrole sektora bezbednosti i još jednom naglasio značaj koja ova organizacija ima u sektoru bezbednosti i promociji policijskih poslova na međunarodnom nivou.

Izvor: Parlament.gov.rs