63rd IPA WC 2018 Rotterdam

U period od 19 do 23.septembra u Roterdamu, održan je 63.IPA Kongres na kome su učestvovale sve države članice (68). NS IPA Srbije na kongresu je predstavljao IEC delegat Zdravko Đurić.

U izveštajima PEB-a IPA, NS IPA Srbija je pohvaljena za svoje aktivnosti, koje je uspešno realizovala u skladu sa ciljevima i zadacima IPA, kao i za organizaciju i realizaciju medjunarodnih seminara.

Delegat NS IPA Srbije, Zdravko Đurić imao je niz sastanaka sa članovima PEB-a na kojima ih je upoznao o dosadašnjem radu i planovima rukovodstva, podršci IPA Srbije od strane ministra policije i najvišeg rukovodstva Ministarstva, projektima, novim Statutom i dr.

Na 63. svetskom IPA kongresu u Roterdamu, NS IPA Sekcije Srbije, ponovo je nagrađena ZLATNOM MEDALJOM za aktivnosti kojima je u mnogome doprinela ugledu i promociji Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova u svetu.

Share this Post