Ugovor o obrazovanju članova NS IPA Srbije na Fakultetu za poslovne studije i pravo u Beogradu i Fakultetu za strateški i operativni menadžment u Beogradu

Predsednik IPA Regije Kruševac, NS IPA Srbije Aleksandar Barić je dana 09.09.2018.g. potpisao Ugovor o obrazovanju članova NS IPA Srbije – Regije Kruševac i svih ostalih članova NS IPA Srbije na Fakultetu za poslovne studije i pravo u Beogradu i Fakultetu za strateški i operativni menadžment u Beogradu. Pravo na popust u obrazovanju na napred navedene Fakultete, imaju svi članovi NS IPA Srbije i članovi njihovih porodica u visini od 10 % od utvrđene godišnje naknade na ime školarine na osnovim studijama i master akademskim studijama.