Tradicionalni humanitarni fudbalski turnir u Bugrasu, R. Bugarska

Delegacija – fudbalski tim IPA Regije Kruševac je u periodu od 09.-11.05.2019.g. na poziv predsednika IPA Regije Burgas gos. Pavlina Kovačeva, učestovali na tradicionalnom fudbalskom turniru koji je i ove godine bio humanitarnog karaktera. Dobra organizacija, dobra atmosfera sa prijateljima i humanitarni cilj, postigli su svrhu okupljanja. Do sledeće godine.