Putevima pravoslavlja

Dana 13.06.2020.g. članovi IPA Regije Kruševac posetili su „Ras“, središte i mesto iz kojeg je ponikla srednjovekovna srpska država, odakle je vladao i sazivao državne sabore veliki župan Stefan Nemanja, gde su on i njegovi potomci imali svoje dvorove. Stari Ras (Raška oblast) u tradiciji srpskog naroda ima posebno značenje, a pogotovu naši manastiri i to: Petrova crkva i Sopoćani ( koji su pod zaštitom UNESKO-a) kao i Đurđeve stupove koji su naši članovi i obišli. Posebnu zahvalnost dugujemo našim domaćinima Vladici Slavkoviću i Fahredinu Fazliću – Ninu koji su nam na najbolji mogući način, prezentirali njihov rodni kraj!

« od 2 »