Povelje o bratimljenju IPA Regije Kruševac

Internacionalna policijska asocijacija Srbije – Regija Kruševac je dana 10.12.2016.g. postala bogatija za još dva velika prijatelja. Naime, sledeći obostranu izraženu želju i volju svog članstva da se uspostave čvršći i trajni međusobni odnosi i dugoročna saradnja, potpisana je POVELJA O BRATIMLJENJU između Regije Kruševac i Regionalnog Kluba Trebinje, Sekcije BiH kao i između Regije Kruševac i Regije Centar, Sekcije Crne Gore.

Poveljom je učvršćeno bratstvo članova naših Regija, uspostavljenja je saradnja u oblastima i programskim sadržajima Internacionalne policijske asocijacije na obostrano zadovoljstvo. Nadamo se da će ove povelje biti samo prvi korak u daljoj saradnji a sve to u cilju ostvarivanja osnovne zamisli „SERVO PER AMIKECO“!