Polaganje za crni pojas iz Realnog Aikido-a

IPA Regija Beograd je i ovaj put tradicionalno organizovala polaganje dece i odraslih za žuti, narandžasti i zeleni pojas u policijskoj stanici Novi Beograd. Novina je bila i polaganje majstora realnog aikidoa za crni pojas 1, 2 i 3. dan. Dana 23. juna pred prepunom salom roditelja, prijatelja i ljubitelja borenja, kandidati su pokazali svoje umeće koje su stekli od svojih trenera, takođe majstora realnog aikidoa.

Najveća zasluga za ovakav uspeh pripada glavnom majstoru nosiocu crnog pojasa 5. dan Bojanu Nikoliću i njegovoj supruzi Tei Nikolić, takođe, majstoru crnog pojas 3. dan. Komisija za polaganje je uživala u demonstracijama kandidata koji su uspešno položili postavljene zadatke. Atmosfera je bila veličanstvena, a sam početak je obeležen sa himnama Bože pravde i IPA.

Predsednik IPA Regije Beograd, dr Nebojša Pantelić je najmlađe kandidate nagradio sa pojasevima, poručivši im, kao i svake godine, da slušaju svoje roditelje, budu dobri đaci i ljudi, kao i da jednoga dana postanu i sami majstori ove plemenenite veštine.