Šta znaš o saobraćaju

Dana 21.03.2018. godine IPA Regija Podunavlje uzela je aktivno učešće na Opštinskom takmičenju osnovnih škola u poznavanju saobraćajnih propisa, koje se održalo u Saraorcima, pod nazivom „Šta znaš o saobraćaju“. Pre početka takmičenja učenicima 2., 3. i 4. razreda podeljene su kknjige (bojanke) „Bezbednost dece u saobraćaju“.

Takmičenje se odvijalo u dva dela i to pisani test i vožnja bicikle na poligonu. Testove i poligon su ocenjivali saobraćajni policajci Odeljenja saobraćajne policije Smederevo.
Ukupno je bilo 3 kategorije (3. i 4. razred, 5. i 6. razred i 7. i 8. razred) i to posebno devojčice i posebno dečaci.

Nakon takmičenja od strane predsednika Regije Podunavlje Milovanović Perice i podpredsednika Ivković Ivana, deci u svim kategorijama uručene su nagrade za osvojena prva tri mesta. Nagrade su bile sa obeležjima IPA Regije Podunavlje i tom prilikom su prisutnima predstavljeni ciljevi IPA.

Pored nas takmičenju su prisustvovali direktori i nastavnici OŠ, predstavnici AMS Srbije, lkokalnog Saveta za bezbednost saobraćaja, predstavnici lokalnih auto-škola, a učešće u takmičenju je uzelo oko 100 deteta.