5. Igre Despota Đurđa

Dana 13.05.2017. godine, u organizaciji IPA Regije Podunavlje, održane su 5. igre Despota Đurđa.