Međunarodni seminar – Stres u policiji

Dana 01.09.2018. godine, u organizaciji NS IPA Srbije – IPA Regije Kruševac, u Ribarskoj Banji održan je prvi medjunaridni semniar pod nazivom „Stres u policiji“ koji su, osim domaćina, prisustovali i policijski služnbenici, članovi IPA Sekcija: Makedonije, Bugarske, Crne Gore i BiHa. Predavač na seminaru, gospodin Petar Jeknić iz EMORACIO edukativnog centra je na krajnje edukativan način uz aktivno učešće svih polaznika, objasnio pojam stresa, njegovo značenje kao i način borbe protiv stresa a pogotovu u domenu borbe protiv stresa prilikom obavljanja policijskih poslova. Detaljnije oko samog seminara, možete da se upoznate na sajt edukativnog centra http://emoracio.edu.rs/2018/09/01/septembar-1/#. U ime organizacionog odbora, posebna zahvalnost gospodinu Petru Jekniću sa iskrenom željom za daljom uspešnom saradnjom.

« od 2 »