Zaštitni viziri za PU Kruševac

Sagledavajući realne potrebe policijskih službenika i interventnih patrola na području grada Kruševca, a uzimajući u obzir da su isti najviše izloženi prilikom privođenja lica za koje postoje sumnje da su zaraženi virusom Covid-19, IPA Regija Kruševac je obezbedila visoko kvalitetne, zaštitne vizire na lično zaduženje. Takodje, ovom prilikom bi smo se zahvalili i članu IPA Kluba prijatelja Milovanović Veroljub koji je izradio i donirao zaštitne vizire!