Sajam sigurnosti u Essenu

NS IPA Srbije – Regije Kruševac je u vremenskom periodu od 25.09. do 28.09.2018.g. uzela aktivno učešće na Sajmu sigurnosti u Essenu, Savezna Republika Nemačka gde je predstavnik ispred IPA Regije kruševac bio gos. Dragan Nikolić (član Kluba prijatelja). „Sajam sigurnosti u Esenu privlači sve aspekte sigurnosti i zaštite od požara. Od mehaničke sigurnosne tehnologije, opreme za upozoravanje na detekciju požara, dima i plina do opreme za otkrivanje napada, provale i pljačke, video nadzora i kontrole – i opreme za praćenje, sve je prikazano.
Pored toga, imao sam priliku da se informišem o sledećim temama: pojedinačni uređaji u elektronskim sigurnosnim tehnologijama, zaštita informacija, specijalna vozila i oprema, bliska zaštita, lična oprema, radna odeća i zaštitna odeća, terorizam, okruženje i kontrola katastrofe / merni instrumenti, forenzičari, provajderi bezbednosti, organizacija, planiranje, obuka, pružalac usluga i instalacija, dokumentacija i održavanje… “ rekao je ovom prilikom Nikolić.