Koktel za IPA dame u organizaciji Regije Podunavlje

Koktel za IPA dame u organizaciji Regije Podunavlje, povodom 8. marta.
Dame iz svih organizacionih jedinica u prijatnom druženju, kao potvrda krilatice SERVO PER AMIKECO.