IPA Regija Zrenjanin u Segedinu

Dana 25.06.2016. godine, IPA Regija Zrenjanin, odazvala se pozivu IPA Regije Segenin, Mađarska i učestvovala u turniru u pecanju.