IPA Regija Užice u osnivanju, sastanak sa predsednikom IPA Sekcije Srbije

Dana 25.02.2017. godine, predstavnici IPA Regije Užice u osnivanju, održali su sastanak sa predsednikom IPA Sekcije Srbije, Pantelić Dr Nebojšom, kojom prilikom su ga upoznali sa planiranim aktivnostima za tekuću godinu, u cilju oformljenja Regije i promocije ciljeva IPA. U toku održanog sastanka, nakon predočenih planiranih aktivnosti, predsednik IPA Sekcije Srbije, dao je punu podršku koorinatoru IPA Regije Užice Đurović Bobanu u daljem radu.