IPA Regija Kruševac i Pomoravlje, u poseti Hilandaru

U cilju podsticanja profesionalne saradnje i ličnog prijateljstva izmedju Regija, IPA Regija Pomoravlje i IPA Regija Kruševac su u vremenskom periodu od 29.07.-31.07.2016.g. bili u poseti bratstva Svete carske srpske lavre Hilandara.

Hilandar predstavlja jedno od najznačajnih središta srpske kulture i duhovnosti. U Hilandaru je očuvana najbogatija kolekcija originalnih starih rukopisa, ikona, fresaka tako da on u današnje vreme, predstvlja najznačajniju riznicu srpske srednjovekovne kulture uopšte. Manastir se od 1988.godine, nalazi na UNESKO-voj listi svetske baštine u sklopu spomenika srednjeg veka objedinjenih pod zaštićenom celinom Planina Atos.

« od 2 »