IPA Kraljevo potpisala Ugovor sa OŠ „Jovo Kursula“

Od strane predsednika IPA Regije Kraljevo, Milana Miladinovića, potpisan je Ugovor sa direktorom OŠ „Jovo Kursula“ u Kraljevu, kojim članovi IPA Regije Kraljevo, kao i ostali policijski službenici PU Kraljevo, imaju dva puta nedeljno po jedan čas korišćenje sportske sale u ovoj školi bez ikakve nadoknade.
Korišćenje ove sale, kao i ostalih pratećih sadržaja je omogućeno do kraja školske 2016/2017 godine.
Sala je prilagođena za igranje razlicih sportova…fudbala, košarske, odbojke kao i za realizaciju nastave iz oblasti fizičke obuke i operativno policijskih veština…