Inkluzivna plovidba

U organizaciji IPA Regije Beograd, Rečne policije PU za grad Beograd i Saveta za socijalna pitanja GO Voždovac, održana je manifestacija pod nazivom „INKLUZIVNA PLOVIDBA“ na Savi, gde su gosti bili deca i mladi iz Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Nevladine organizacije i penzioneri GO Voždovac.

Predsednik IPA Regije Beograd, dr Nebojša Pantelić, koji se za vreme plovidbe družio sa decom i penzionerima, u svom obraćanju, podržao je ideju o uključenju osoba ometenih u razvoju u lokalnoj zajednici, što daje značajan doprinos poboljšanju kvaliteta života i afirmaciji osoba sa ometenošću.