Aktivnosti IPA Kluba Dama u Kruševcu

U sklopu IPA regije Kruševac Klub dama dana 16.04.2022.g. naše predstavnice su, na druženju sa koleginicima iz Regije Banja
Luka i Regije Burgas, priredile simbolične poklone, a sve u cilju jačanja i podsticaja za učlanjenje većeg broja žena u svim regijama u regionu.