Akcija dobrovoljnog davanja krvi – Kruševac 2015

Akcija dobrovoljnog davanja krvi organizovana od strane IPA Regije Kruševac, dana 28.04.2015.g.