Na osnovu člana 24. Statuta NS IPA Sekcije Srbija, Odluke NS IPA Sekcije Srbije i Odluka Upravnih odbora Regija o delegiranju za članove Komisija na nivou NS IPA Srbija, dana 15. oktobra 2015. godine formirane su sledeće Komisije:

  1. Mile Pejić, predsednik
  1. Aleksandar Rajnović, predsednik
  1. Perica Milovanović, predsednik
  1. Nena Kričak, predsednik
  2. Milorad Petković (Novi Sad), savetnik Predsednika