Na osnovu člana 14. Statuta IPA Sekcije Srbija, Odluke IPA Sekcije Srbije i Odluka Izvršnih saveta Regija o delegiranju za članove Komisija na nivou Sekcije Srbija, dana 15. oktobra 2015. godine formirane su sledeće Komisije:

  1. Mile Pejić, predsednik
  1. Perica Milovanocić, predsednik
  1. Nena Kričak, predsednik
  2. Milorad Petković (Novi Sad), savetnik Predsednika