Poziv Centra za obuku i pružanje konsultativnih usluga iz domena bezbednosti

STRUČNA POMOĆ I PODRŠKA ZA STICANJE LICENCE SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA I DETEKTIVA     Licima koja žele da steknu licencu službenika obezbeđenja i/ili licencu detektiva a, saglasno Zakonu o privatnom obezbeđenju i Zakona o detektivskoj delatnosti (“Sl. glasnik RS“, br.104/2013), nemaju obavezu da pohađaju propisanu stručnu obuku, pomoć u pripremi odgovarajućih ispita i pristupanju istim nudi PRIVATNA BEZBEDNOST doo, Beograd, Centar … Opširnije

Poziv IPA Sekcije Rusija – 1. Festival kreativnih veština i Seminar žena u policiji

IPA Sekciji Srbije, od strane IPA Sekcije Rusije, upućen je zvanični poziv za žene članice IPA, za 1. Festival kreativnih veština i Seminar žena u policiji. Kompletnu potrebnu dokumentaciju možete pregledati na niže navedenim linkovima 01 1st Int’l Festival of Creative Skills – Programme 02 1st Int’l Festival of Creative Skills – Statute 03 Festival Registration Form 04 Seminar Women … Opširnije

Poziv Instituta Zakonodavstva i upravljanja IPA Sekcije Rusija

IPA Sekcija Srbije, dobila je i zvaničan poziv, upućen predsedniku IPA Sekcije Srbije, Dr Pantilić Nebojši, sledeće sadržine: „U razvijanju daljnjih dogovora o saradnji između Instituta zakonodavstva i upravljanja Sveruske policijske asocijacije sa Internacionalnom policijskom asocijacijom – Sekcija Srbija, potpisanog u martu 2013. godine, predlažemo Vam, po našem mišljenju, sledeći važan pravac saradnje: Od 22. juna 2015. godine, u Rusiji … Opširnije