IPA MEĐUNARODNI SEMINAR: ILEGALNE MIGRACIJE

IPA Sekcija Srbija je organizovala prvi put od svog osnivanja veliki međunarodni seminar pod nazivom „Ilegalne migracije“, koji se realizovao u periodu od 27. do 29.11.2015. godine u Subotici. Učešće na seminaru uzele su Sekcije koje se nalaze na liniji migracija: Srbija, Rumunija, Mađarska, Bosna i Hercegovima, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Nemačka i dr.

Svaka delegacija je imala po deset minuta da predstavi svoj koncept viđenja na aktuelnu problematiku i da odgovara na postavljena pitanja. Seminar je od strane učesnika ocenjen sa najvećom ocenom, a takođe je izražena potreba da se i u narednom periodu razgovara o ovakvim i sličnim temama.

Gosti su imali priliku da posete i Gradsku kuću u Subotici, gde su naišli na veliko gostoprimstvo predstavnika lokalne samouprave.