Gold WebSite Award 2018

Na 63. svetskom IPA kongresu u Roterdamu, NS IPA Sekcije Srbije, ponovo je nagrađena ZLATNOM MEDALJOM za aktivnosti kojima je u mnogome doprinela ugledu i promociji Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova u svetu.

Od strane Socijalno – kulturne komisije svetske IPA, dobili smo:

1. Priznanje za učešće u takmičenju za video prezentaciju
3. Pohvala za veći broj socijalno – kulturnih aktivnosti
4. Pohvala za broj učesnika u sportskim aktivnostima

Od strane Profesionalne komisije:

1. Priznanje za organizaciju profesionalnih seminara

Od strane Međunarodne blagajne:

1. Pohvala za NS IPA Srbije kao Sekciju od poverenja i interesovanja za međunarodne aktivnosti

Share this Post