CIVILNA BEZBEDNOST U SISTEMU BEZBEDNOSTI

DANA 17. JUNA 2009. GODINE U VELIKOM AMFITEATRU FAKULTETA ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE, NOVI SAD, UL. GRČKOŠKOLSKA BR. 2

FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE I INTERNACIONALNA POLICIJSKA ASOCIJACIJA

ZAJEDNIČKI SU ORGANIZOVALI:

T R I B I N U

Tema: CIVILNA BEZBEDNOST U SISTEMU BEZBEDNOSTI

UVODNIČARI – PREDAVAČI SU BILI:

1.Prof. dr Andreja Savić, Fakultet za diplomatiju i bezbednost Beograd;
2.Doc. dr Zdravko Skakavac, Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad;
3.Stanko Ljubičić, Internacionalna policijska asocijacija;
4.Dragiša Jovanović, Privredna komora Srbije;